chancels تاریخ روسیه آمریکا فرانسه

chancels: تاریخ روسیه آمریکا فرانسه کره شمالی کره شمالی خون مصنوعی انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اجتماعی آمادگی زیر صفر جهت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران

رئیس شرکت پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ارزیابی‌های آمادگی پایتخت در برابر زلزله همچنان منفی است. 

آمادگی زیر صفر جهت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران

آمادگی زیر صفر جهت زلزله تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ارزیابی های آمادگی پایتخت در برابر زلزله همچنان منفی هست.

احمد صادقی، مدیر شرکت پیشگیری و مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: عمده علت آمادگی زیر صفر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در برابر زلزله به نبود طرح جامع و به روز مدیریت بحران بازمی گردد ولی کماکان بر اساس قوانین و مصوبات سال های گذشته از سوی دولت و نهادهای قانون گذار آمادگی دستگاه ها قابل ارزیابی است.

آمادگی زیر صفر جهت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گزارش ایسنا صادقی در نشست فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، به تشریح قوانین و مصوبات بالادستی موجود که بر آمادگی و تقویت زیرساخت های شرکت ها و نهادهای مسوول پایتخت در برابر زلزله تاکید دارد، پرداخت. وی با اشاره به مصوبه امسال دولت در حوزه تقویت مدیریت بحران پایتخت گفت: بعضی از تکالیف تصریح شده است در مصوبات بیش از یک دهه گذشته مغفول مانده است و شرکت بازرسی می تواند در این خصوص ورود کند.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | آمادگی | مصوبات | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog