chancels تاریخ روسیه آمریکا فرانسه

chancels: تاریخ روسیه آمریکا فرانسه کره شمالی کره شمالی خون مصنوعی انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اجتماعی حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است / احتمال عدم اجرا در سال آیند

از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و … دارد. 

حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است / احتمال عدم اجرا در سال آیند

رییس پلیس راهور تهران:حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است / ابهامات پلیس هنوز برطرف نشده است / احتمال عدم اجرا در سال آینده

عبارات مهم : ایران

از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و … دارد.

رییس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به این که از بین بردن طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است تاکید کرد: هنوز ابهامات پلیس در این خصوص برطرف نشده است.

حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است / احتمال عدم اجرا در سال آیند

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران سردار محمدرضا مهماندار در گفت و گو با سایت راهور در خصوص از بین بردن طرح ترافیک از سال آینده گفت: این طرح به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارایه شده است که بر اساس آن پیشنهاد شده است فروش کارت طرح ترافیک از بین بردن و شارژ کارت جایگزین شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که طرح زوج و فرد پولی شود.

وی با اشاره به این که فعلا این طرح در مرحله بررسی پلیس است گفت: از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و … دارد.

از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و … دارد. 

رییس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر این که باید ابعاد اجتماعی و انتظامی طرح پیشنهادی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کاملا بررسی شود گفت: به طور قطع اجرایی شدن این طرح تصمیم صرف یک نهاد یا شرکت نیست و حداقل نیازمند مصوب شدن در شورای ترافیک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

وی خاطرنشان کرد: باید با روشهای تازه میزان استفاده از ماشین شخصی را کم کردن دهیم آیا که این امر یکی از راههای کم کردن آلودگی هوا و ترافیک است.

رییس پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا اجرای این طرح به سال آینده می رسد یا خیر گفت: اگر امسال کارشناسی طرح از نظر پلیس نتیجه بدهد و مراحل دریافت مصوبات آن طی شود شاید برسد؛ ولی احتمال اجرایی نشدن آن هم با این وقت کم، زیاد است.

حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است / احتمال عدم اجرا در سال آیند

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog